JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Impressum

Just ACADEMY JUST Academy is a flexible learning product through which we pass our experience, knowledge, ideas and solutions to our customers. Just SUPPORTDESK For On-line support of our customer.
JUST Edition JUST Edition provides user guides, training materials, publications. JUST Be Mobile JUST Be Mobile delivers solutions for your mobile devices. JUST 4 USE The product line Just 4 USE provides additional and advanced applications that are ready for immediate deployment at the customer site.
JUST IT Solutions s. r. o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

JUST IT Solutions s. r. o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť JUST IT Solutions s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

JUST IT Solutions s. r. o.
Priemyselná 8, 821 09 BRATISLAVA

Tel.: +421-2-38102573
Email: sales@jitsolutions.sk
www.jitsolutions.sk

IČO: 45 899 495
DIČ: 2023138898
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 68693/B zo dňa 17.11.2010
HOME | COMPANY | SERVICES | NEWS | PRODUCTS | REFERENCES | CONTACT | SUPPORTDESK