JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Aktuality

Spoločnosť JUST IT Solutions spustila svoju web prezentáciu

Bratislava, 21.4.2011 - Spoločnosť JUST IT Solutions spustila svoju novú web prezentáciu.

Projekt internetovej stránky patril medzi prvé po vzniku spoločnosti. Hlavným zámerom internetovej prezentácie je priniesť zákazníkom základné informácie o fungovaní spoločnosti, ako aj umožniť registrovaným partnerom prístup do neverejných sekcií, získavať spätnú väzbu na služby a riešenia spoločnosti, ako aj poskytovať informácie o aktualitách, novinkách, konferenciách, seminároch a plánovaných školeniach.
Milan Koreň, konateľ spoločnosti poznamenal: "Chceme byť čo najbližšie k našim zákazníkom, komunikovať s nimi osobne, ale aj elektornicky. Takto sme schopní pružne poskytnúť informácie o našich riešeniach, plánovaných aktivitách a podporných aktivitách."

« Podpora implementácie modulu CRM pre E-ON České Budějovice    

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK