JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Aktuality

Balíček DPH v spoločnosti eustream, a.s.

Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. úspešne spustila do ostrej prevádzky balíčkové riešenie pre prípravu a spracovanie hlásenia o Dani z Pridanej Hodnoty v spoločnosti eustream, a.s..
Implementované riešenie bolo integrované do ERP systému SAP, ktorý spoločnosť eustream, a.s. používa. Výsledkom nasadenia tohoto riešenia je skrátenie času potrebného pre prípravu a zostavenie legislatívnych výkazov v oblasti DPH. Zároveň umožňuje import dát na portál Daňovej Správy SR v požadovanom formáte.

Riešenie obsahuje okrem iného:
  • prípravu dát pre zostavenie hlásenia DPH, 
  • tvorbu xml, pdf súborov s výsledkami hlásení DPH,
  • zaúčtovanie daňovej povinnosti, 
  • automatickú prípravu podkladov pre dodatočné priznania DPH.
« Balíčkové riešenie DPH a pre spracovanie SD v SPP, a.s.     JUST Supportdesk má ďalšieho zákazníka »

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK