JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Aktuality

Podpora implementácie modulu CRM pre E-ON České Budějovice

Bratislava, 1.5.2011 - Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. realizuje časť implementačných prác na projekte implementácie modulu CRM pre spoločnosť E-On České Budějovice.


Na základe preukázaných znalostí a kompetencií boli prizvaní konzultanti JUST IT pre oblasť CRM na projekt nasadzovania CRM modulu pre spoločnosť E-On v Českých Budějoviciach, ČR. E-On patrí medzi výnamných distribútorov elektirckej energie v Českej republike a z titulu skvalitňovania služieb svojim zákazníkom sa rozhodla implementovať riešenie CRM (Customer Relationship Management) od spoločnosti SAP. V rámci projektu sú zamestnanci JUST IT zodpovední za:
 • nastavenie IS-U dokladov typu ponuka, zmluva a štruktúrovaná zmluva (termíny, statusy, partnerské funkcie a pod.) - rozšírenie cez EEW a vývoj nad obchodnými operáciami a obchodným partnerom pre evidovanie distribučných údajov
 • implementácia BAdi a objektové programovanie
 • vývoj v prostredí SAP CRM 7.0
 • výpočet distribučných poplatkov v SAP CRM a integrácia na backendový systém SAP IS-U modul FI-CA
 • nastavenia a vývoj procesov distribúcie od zavevidovanie žiadosti v Interaktívnom centre až po vybavenie Key Account Managerom
 • práca s udalosťami a práca s pamäťou v SAP CRM
 • nastavenie rolí pre IC a KAM podľa požiadaviek
 • testovanie a podpora užívateľom pre akceptačných testoch
 • tvorba technickej dokumentácie pre vývoj
 • tvorba užívateľskej dokumentácie
 • úprava a vývoj interfacu pre Adobe Life Cycle
 • tvorba tlačových výstupov v prostredí Adobe Life Cycle
"Je to významný míľnik pre našu spoločnosť, nakoľko oblasti CRM, SRM a BI sú pre nás strategickými", uviedol Milan Koreň, konateľ spoločnosti.

« Podpora systému SAP SRM     Spoločnosť JUST IT Solutions spustila svoju web prezentáciu »

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK