JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Just BE MOBILE

Produkty rady JUST BE MOBILE prinášajú riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko. Reporting, aplikácie, schvaľovanie priamo vo Vašom vrecku!