JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Impressum

JUST IT Solutions s. r. o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

JUST IT Solutions s. r. o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť JUST IT Solutions s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

JUST IT Solutions s. r. o.
Priemyselná 8, 821 09 BRATISLAVA

Tel.: +421-2-38102573
Email: sales@jitsolutions.sk
www.jitsolutions.sk

IČO: 45 899 495
DIČ: 2023138898
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 68693/B zo dňa 17.11.2010