JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Metasonic - automatizácia procesov

 

Metasonic

Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o ako partner spoločnosti Metasonic AG ponúka svojim zákazníkom jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov. Ponúkané riešenie je ideálne pre potreby stredných a veľkých podnikov. Platforma Metasonic® Suite poskytuje zákazníkom širokú funkcionalitu pre modelovanie, optimalizáciu a riadenie podnikových procesov. Metasonic® Suite okrem ďalších obsahuje aj aplikáciu pre riadenie workflow, ktoré je automaticky a bez ďalšieho programovania generované z procesného biznis modelu. Použitá subjektovo-orientovaná metodika (S-BPM) vytvára z produktu rýchly a flexibilný nástroj pre široké spektrum potrieb Vašej spoločnosti. Výsledkom nasadenia produktu Metasonic® Suite je zvýšenie efektivity podnikových procesov a zvýšenie podnikovej agility,  čo Vás zvýhodňuje v konkurenčnom prostredí. Integrácia produktu s firemnými IT systémami poskytuje manažérom vždy aktuálne informácie ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie Vašej spoločnosti. 

Zaujali sme Vás? 

  • Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre získanieviac informácií na adrese sales@jitsolutions.sk.