JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Riadenie procesov údržby

V rámci oblasti plánovania a riadenia údržby pomáhame spoločnostiam optimalizova riadiace procesy pre opravu a údržbu budov, strojov a rôznych zariadení. V rámci riešenia ponúkame: 
 • Prepojenie objektov údržby a majetku, 
 • Sledovanie objektov údržby a ichštruktúry,
 • Sledovanie hodnota zásob náhradných dielov,
 • Optimalizácia hladny zásob,
 • Optimalizácia dodávatežsko-odberatežských vzahov,
 • Zmluvy na údržbu a dodávku náhradných dielov, 
 • Opravy náhradných dielov, 
 • Sledovanie kalibrácií a revízií,
 • Sledovanie procesu opráv a údržby - interná, externá údržba, 
 • Sledovanie záruk, životnosti strojov, zaradení a náhradných dielov, 
 • Automatizácia objednávania náhradných dielov a služieb údržy, 
 • Realizácia preventívnej údržby,
 • Sledovanie nákladov na zariadenia a objekty údržby v reálnom čase, 
 • Sledovanie plnenia plánu nákladov na údržbu a opravy.