JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Implementácia S/4 HANA

V rámci portfólia našich služieb vykonávame aj implementáciu systému SAP S/4 HANA aj s FIORI aplikáciami.
Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 
  • Analýza prostredia a definovaie požiadaviek na hardvér
  • Analýza procesov zákazníka
  • Príprava návrhu riešenia
  • Inštalácia a konfigurácia systému
  • Aktivácia FIORI rozhrania a požadovaných aplikácií
  • Nastavenie prototypu
  • Migrácia dát prostredníctvom migračného kokpitu
  • Testovanie riešenia
  • Príprava nábehu do produktívnej prevádzky
  • Poimplementačná podpora