JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Služby

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 

Čo ponúkame?

 • Cloudové riešenia na báze SAP produktov,
 • Implementáciu a upgrade riešení na báze produktov SAP, 
 • Aplikačnú a technickú popdporu pre SAP produkty,  
 • Outsorcing technológií, aplikácií, správy serverov,
 • Optimalizáciu procesov,
 • Návrh webových aplikácií, webdesign, grafické práce – túto službu poskytujeme v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou GLS WEB Design,
 • Vypracovanie štúdií vykonateľnosti,
 • Vypracovanie analýz návratnosti investícií,
 • Vypracovanie projektových plánov,
 • Oponentúru konceptov riešenia IT a aplikácií,
 • Odborné poradenstvo v oblasti zavádzania informačných systémov,
 • Projektové riadenie,
 • Podpora roll-out systému zo/do zahraničia,
 • Školenia, Osobný tréning.
Niektoré vybrané oblasti a riešenia:
Riadenie procesov údržby
Optimalizácia procesov údržby
Implementácia S/4 HANA

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK