JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Zostavenie hlásenia DPH

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
Zložitý výpočet a príprava daňového priznania k Dani z pridanej hodnoty v SAP je minulosťou. JUST IT Solutions pre Vás pripravila riešenie, ktoré
 • vypočíta daňovú povinnosť automaticky,
 • šetrí Váš čas,
 • generuje elektornický výstup vo formáte xml, pdf,
 • umožňuje vytvoriť priznanie za skupinu spoločností ako aj jednotlivé spoločnosti samostatne,
 • automaticky generuje dodatočné priznania do minulých období,
 • možnosť zohľadnenia dát z IS-U, 
 • automaticky vypočíta koeficienty a prepočítava relevantné položky,
 • účtuje o daňovej pohľadávke alebo záväzku automaticky,
 • je flexibilné voči zmenám sadzieb daní, nevyžaduje programovanie,
 • je podporované centrom podpory JUST Supportdesk,
 • je jednoduché na ovládanie.


"DPH za hodinu" je od teraz realitou!

Využite Vaše zroje efektívne! Optimalizujte činnosti, ktoré môže za Vás vykonať systém.

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK