JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Orchestra - účinný middleware

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 


Orchestra

Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. Vám ako partner spoločnosti soffico GmbH prináša jedinečnú integračnú middleware platformu Orchestra, ktorá užívateľom poskytuje spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. Jednoduchá konfigurácia nástroja Orchestra umožňuje rýchle nasadenie riešenia a flexibilitu založenú na vysokej úrovni jej škálovateľnosti a na platformovej nezávislosti. Platforma Orchestra má nízke nároky na HW zdroje a efektívny prístup do databáz. Ide o spoľahlivý nástroj s vysokou škálovateľnosťou od embedovaného systému až po serverovú inštaláciu a klastrové riešenie. Orchestra svojim užívateľom poskytuje efektívne a produktívne integrované vývojové rozhranie a efektívne a rýchle riadenie procesov. Middleware riešenie Orchestra Vám poskytuje bezpečný a plynulý prenos dát medzi IT systémami s možnosťou archivácie a exportu dát.


Zaujali sme Vás? 

  • Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre získanieviac informácií na adrese sales@jitsolutions.sk.

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK