JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Riadenie procesov údržby

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
V rámci oblasti plánovania a riadenia údržby pomáhame spoločnostiam optimalizovať riadiace procesy pre opravu a údržbu budov, strojov a rôznych zariadení. V rámci riešenia ponúkame: 
 • Prepojenie objektov údržby a majetku, 
 • Sledovanie objektov údržby a ich štruktúry,
 • Sledovanie hodnoty zásob náhradných dielov,
 • Optimalizácia hladiny zásob,
 • Optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • Zmluvy na údržbu a dodávku náhradných dielov, 
 • Opravy náhradných dielov, 
 • Sledovanie kalibrácií a revízií,
 • Sledovanie procesu opráv a údržby - interná, externá údržba, 
 • Sledovanie záruk, životnosti strojov, zaradení a náhradných dielov, 
 • Automatizácia objednávania náhradných dielov a služieb údržy, 
 • Realizácia preventívnej údržby,
 • Sledovanie nákladov na zariadenia a objekty údržby v reálnom čase, 
 • Sledovanie plnenia plánu nákladov na údržbu a opravy.

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK