Naše služby

Aplikačná a technická podpora pre produkty SAP

V rámci portfólia našich služieb poskytujeme aj podporu bežiacich systémov zákazníkov. V rámci podpory zabezpečujeme tak aplikačnú, ako aj technickú podporu.


Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 

  • Analýza prostredia a definovanie požiadaviek na rozšírenie hardvéru
  • Dohľad nad bežiacimi systémami
  • Podpora kľúčových alebo koncových používateľov zákazníka
  • Rozvoj systému (implementácia rozširujúcej funkcionality)
  • Služby podpory s definovanou SLA
  • Komunikácia prostredníctvom helpdesk aplikácie