Naše služby

Implementácia a upgrade riešení na báze SAP

V rámci portfólia našich služieb vykonávame aj implementáciu systému SAP S/4 HANA aj s FIORI aplikáciami. Okrem toho poskytujeme naše služby pri upgradoch systémov.
Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 

 • Analýza prostredia a definovaie požiadaviek na hardvér
 • Analýza vykonateľnosti upgrade (pripravenosť systémov na upgrade)
 • Analýza procesov zákazníka
 • Príprava návrhu riešenia
 • Inštalácia a konfigurácia systému
 • Aktivácia FIORI rozhrania a požadovaných aplikácií
 • Nastavenie prototypu
 • Migrácia dát prostredníctvom migračného kokpitu
 • Testovanie riešenia
 • Príprava nábehu do produktívnej prevádzky
 • Poimplementačná podpora