Čo robíme

Náš zákazník – naša inšpirácia a žiadne hranice

Každý náš klient je zdrojom získavania nových inšpirácií, ktoré nás motivujú vyvíjať nové postupy a používať najmodernejšie technológie zvyšujúce komfort pri dosahovaní procesných cieľov.

Ako vnímame nášho zákazníka:

  • je našim partnerom
  • je zdrojom nových inšpirácií,
  • motivuje nás učiť sa nové technológie. 
     

Kde všade JUST IT Solutions pôsobí:

  • primárnou oblasťou nášho pôsobenia je Slovensko, naši konzultanti sú však pravidelne nasadzovaní aj na projektoch pre klientov v ďalších okolitých krajinách ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, ako aj ostatné krajiny Európy. Z tohoto titulu je znalosť cudzích jazykov pre našich konzultantov povinnosťou,
  • hranice pre nás existujú len formálne, našim cieľom je pôsobiť plošne bez rozdielu z akej krajiny pochádza náš zákazník.