Naše služby

Vypracovanie procesných analýz

V rámci poradenských aktivít Vám vypracujeme procesné analýzy so zameraním na optimalizáciu procesov.  Ponúkame:

  • spracovanie mapy procesov na úrovni popisu jednotlivých činností,
  • identifikáciu duplicitných procesov, činností,
  • vytvorenie prehľadu personálneho, technického a softvérového zabezpečenia procesov,
  • vypracovanie návrhu optimalizačných riešení.