JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Aktuality

JUST IT Solutions s.r.o. zaregistrovaná už aj v ČR

Dňa 11.11.2011 bola spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. zaregistrovaná v ČR a otvorila svoju prvú kanceláriu.
K činnostiam spoločnosti orientujúcej sa prevažne na služby spojené s produktami ERP SAP pribudla v ČR aj činnosť stavebná a projektová.
Generálnym riaditeľom spoločnosti bol vymenovaný Michael Bezděk, ktorý má skúsenosti s vedením stredných spoločností v ČR, ale tak isto dlhoročné skúsenosti s implementáciami ERP SAP v rámci EU. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ v spoločnostiach B2B Consulting INT. s.r.o. alebo MPI CONSULTING o.z.
Divíziu Stavby zastupuje ako konateľ spoločnosti Michael Bezděk st., ktorý niekoľko desiatok rokov pôsobí v stavebníctve, je autorizovaným staviteľom a členom Komory autorizovaných staviteľov vodných stavieb.


« !!! Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok !!!     Podpora systému SAP SRM »

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK