JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Aktuality

Nový Supportdesk spustený od 1.1.2012

Bratislava, 1.1.2012 - Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. spustila od Nového roku svoj Nový Supportdesk.

V rámci skvalitnenia služieb Supportného centra, spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o. nasadila nový nástroj pre podporu poskytovania služieb poskytovaných pre svojich zákazníkov. V rámci systému je možné zadávať a monitorovať požiadavky na odstránenie chýb, informácie, zmeny. Zároveň umožňuje prehľadávanie znalostnej bázy ako aj produktov a riešení poskytovaných spoločnosťou s referenciami a prezentáciami, manuálmi.
"Aj pomocou tohoto produktu sa chceme priblížiť k našim zákzaníkom a poskytovať modernú podporu nielen pasívnou formou, keď nastane problém, ale aktívne prostredníctvom znalostnej bázy a noviniek poskytnúť čo najviac riešení a relevantných informácií našim klientom. Chceme aj touto cestou prispieť k zjednodušeniu používania informačných systémov u našich zákazníkov." povedal Milan Koreň, riaditeľ spoločnosri JUST IT Solutions s.r.o.
Služba je dostupná našim klientom na http://support.jitsolutions.sk.


« Podpora nábehu SRM 7.0     !!! Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok !!! »

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK