JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Just SUPPORTDESK

Čo je Just SUPPORTDESK?

Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov sme pripravili službu JUST SUPPORTDESK. V rámci portálu sú dostupné legislatívne aktualizácie, produktové aktualizácie, nové nadstavbové riešenia, nové reporty, knowledge center a mnohé iné odporúčania a skúsenosti. Samozrejmosťou je budovanie znalostnej bázy pri vyriešení jednotlivých problémov a chýb pre zefektívnenie vyhľadávania riešenia.

Aká je naša filozofia poskytovania podpory?             
 

 • Zákazník je partner, 
 • Za každý invesotvaný cent prinášame pridanú hodnotu,
 • Podpora je aktívna, efektívna, orientovaná na vyriešenie zadania,
 • Proaktívne informujeme o zmenách, novinkách,
 • SLA je biblia.

Ako to funguje? 

 • Pracujeme na základe zmluvy o podpore systému,
 • Správame sa podľa nadefinovanej SLA,
 • Používateľský portál je dostupný na adrese http://support.jitsolutions.sk,
 • Problémy je možné hlásiť e-mailom na adresu support@jitsolutions.sk,
 • Každá akcia odosiela notifikáciu,
 • Systém automaticky sleduje reakčné doby, vyhodnocuje plnenie SLA, eskaluje,
 • Systém umožňuje on-line chat s administrátorom.  
   

Zaujali sme Vás? 

 • Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre získanieviac informácií na adrese sales@jitsolutions.sk.