JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Evidencia OOPP a náradia

 Evidencia OOPP a náradia v SAP jednoducho a prehľadne!
Systém využíva už existujúce nastavenia systému a je doplnený o špecifiká pre oblasti správy OOPP a náradia.

Evidencia OOPP: 
 • Organizačná štruktúra, 
 • Karta zamestnanca,
 • Evidencia rizík a opatrení, 
 • Evidencia skupín nárokov, 
 • Evidencia doby upotrebenia, 
 • Sezónnosť, 
 • Predčasné užitie, 
 • Plánovanie nákupu, 
 • Možnosť riadenia výdaja prostredníctvom centrálneho skladu a výdajní, 
 • Prehľady nárokov na pracovnú pozíciu.

Evidencia náradia: 
 • Organizačná štruktúra, 
 • Karta zamestnanca, 
 • Centrálny sklad a výdajne náradia, 
 • Sledovanie pohybov náradia, 
 • Kalibrácia, 
 • Renovácia
Systém je plne integrovaný s modulmi HR, MM, FI, CO.