JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Impressum

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
JUST IT Solutions s. r. o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

JUST IT Solutions s. r. o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť JUST IT Solutions s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

JUST IT Solutions s. r. o.
Priemyselná 8, 821 09 BRATISLAVA

Tel.: +421-2-38102573
Email: sales@jitsolutions.sk
www.jitsolutions.sk

IČO: 45 899 495
DIČ: 2023138898
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 68693/B zo dňa 17.11.2010

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK