JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Kontrolný Výkaz DPH

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
Kontrolný Výkaz DPH v SAP jednoducho, rýchlo a prehľadne!

Naše riešenie ponúka:
  • Zostavenie riadneho kontrolného výkazu
  • Zostavenie dodatočných kontrolných výkazov
   • na základe dátumov zdaniteľného plnenia
   • vygenerovanie zoznamu všetkých kontrolných výkazov, ktoré je vo zvolenom období potrebné zostaviť
  • Osobitná transakcia na zostavenie kontrolného výkazu
  • Systém automaticky vykoná Návrh priradenia dokladov ku častiam kontrolného výkazu
  • Naše riešenie umožňuje úpravu priradenia a obsahu položiek v kontrolnom výkaze
  • Zobrazenie formátu kontrolného výkazu (vo formáte aktuálneho formulára)
  • Generovanie kontrolného výkazu DPH do XML súboru

  Naše riešenie je možné nastaviť podľa aktuálnych nastavení klienta!
  • rýchle a jednoduché riešenie
  • maximálne prispôsobené potrebám klienta
  • s možnosťou manuálnych úprav

  Využite Vaše zroje efektívne! Optimalizujte činnosti, ktoré môže za Vás vykonať systém.

  Produktový list

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK