JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Evidencia OOPP a náradia

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
 Evidencia OOPP a náradia v SAP jednoducho a prehľadne!
Systém využíva už existujúce nastavenia systému a je doplnený o špecifiká pre oblasti správy OOPP a náradia.

Evidencia OOPP: 
 • Organizačná štruktúra, 
 • Karta zamestnanca,
 • Evidencia rizík a opatrení, 
 • Evidencia skupín nárokov, 
 • Evidencia doby upotrebenia, 
 • Sezónnosť, 
 • Predčasné užitie, 
 • Plánovanie nákupu, 
 • Možnosť riadenia výdaja prostredníctvom centrálneho skladu a výdajní, 
 • Prehľady nárokov na pracovnú pozíciu.

Evidencia náradia: 
 • Organizačná štruktúra, 
 • Karta zamestnanca, 
 • Centrálny sklad a výdajne náradia, 
 • Sledovanie pohybov náradia, 
 • Kalibrácia, 
 • Renovácia
Systém je plne integrovaný s modulmi HR, MM, FI, CO.

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK