JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Metasonic - automatizácia procesov

Just ACADEMY Flexibilný vzdelávací produkt, v rámci ktorého pomocou E-learningu, webexu, klasických školení a workshopov odovzdávame naše know how zákazníkom.  Just SUPPORTDESK Pre potreby kvalitného a včasného prísunu informácií ako aj on-line podpory našich zákazníkov.
Just BE MOBILE Prinášame riešenia SAP na Vaše mobilné zariadenie. Buďte slobodní, neviažte sa na pracovisko.
Just 4 USE V rámci produktovej rady Just 4 USE poskytujeme nadstavbové a rozširujúce aplikácie, ktoré sú pripravené pre okamžité nasadenie u zákazníka. Metasonic - automatizácia procesov  Metasonic - jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov BellaDati - jednoduchý reporting Belladati - nový pohľad na spracovanie biznis dát a prácu s nimi.  Orchestra - účinný middleware Spoľahlivý nástroj na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného prenosu dát medzi všetkými využívanými IT systémami. 
 

Metasonic

Spoločnosť JUST IT Solutions s.r.o ako partner spoločnosti Metasonic AG ponúka svojim zákazníkom jedinečný nástroj na modelovanie a automatizáciu biznis procesov. Ponúkané riešenie je ideálne pre potreby stredných a veľkých podnikov. Platforma Metasonic® Suite poskytuje zákazníkom širokú funkcionalitu pre modelovanie, optimalizáciu a riadenie podnikových procesov. Metasonic® Suite okrem ďalších obsahuje aj aplikáciu pre riadenie workflow, ktoré je automaticky a bez ďalšieho programovania generované z procesného biznis modelu. Použitá subjektovo-orientovaná metodika (S-BPM) vytvára z produktu rýchly a flexibilný nástroj pre široké spektrum potrieb Vašej spoločnosti. Výsledkom nasadenia produktu Metasonic® Suite je zvýšenie efektivity podnikových procesov a zvýšenie podnikovej agility,  čo Vás zvýhodňuje v konkurenčnom prostredí. Integrácia produktu s firemnými IT systémami poskytuje manažérom vždy aktuálne informácie ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie Vašej spoločnosti. 

Zaujali sme Vás? 

  • Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre získanieviac informácií na adrese sales@jitsolutions.sk.

Aktuality

ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | AKTUALITY | PRODUKTY | REFERENCIE | KARIÉRA | KONTAKT | SUPPORTDESK