JUST A PERFECT DAY

JUST IT Solutions si pre Vás v spolupráci so spoločnosťou SAP Slovensko pripravilo podujatie BIZNIS LOUNGE

Kedy?

22. November 2023
8:00 – 12:00

Kde?

ASTON BIZNIS HOTEL
BAJKALSKÁ 22, BRATISLAVA

Program podujatia

08:00 – 08:30

Registrácia, raňajky

08:30 – 08:40

Privítanie

08:40 – 09:10

Nové trendy v smerovaní SAP, SAP Public cloud vs. SAP Private Cloud (P. Mravčák)

09:10 – 09:40

Optimalizácia plánovania výroby pomocou SAP PP-DS (J. Bocz)

09:40 – 09:55

Prestávka

09:55 – 10:25

Moderné nástroje pre firemné riadenie – SAC (M. Bátora)

10:25 – 10:55

Systémové integrácie na dlani – BTP (M. Tatranská)

10:55 – 11:30

Interaktívna diskusia s prekvapením

11:30 –

Spoločný obed, záver akcie

Ďakujeme za záujem, registrácia je ukončená.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Riadenie procesov údržby

V rámci oblasti plánovania a riadenia údržby pomáhame spoločnostiam optimalizovať riadiace procesy pre opravu a údržbu budov, strojov a rôznych zariadení.

V rámci riešenia ponúkame: 

 • pepojenie objektov údržby a majetku, 
 • sledovanie objektov údržby a ich štruktúry,
 • sledovanie hodnoty zásob náhradných dielov,
 • optimalizácia hladiny zásob,
 • optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • zmluvy na údržbu a dodávku náhradných dielov,
 • opravy náhradných dielov,
 • sledovanie kalibrácií a revízií,
 • sledovanie procesu opráv a údržby – interná, externá údržba,
 • sledovanie záruk, životnosti strojov, zaradení a náhradných dielov,
 • automatizácia objednávania náhradných dielov a služieb údržby,
 • realizácia preventívnej údržby,
 • sledovanie nákladov na zariadenia a objekty údržby v reálnom čase,
 • sledovanie plnenia plánu nákladov na údržbu a opravy.

Hľadáme nových kolegov

Vzhľadom na neustály nárast aktivít spoločnosti JUST IT Solutions, hľadáme nových kolegov do nášho pracovného kolektívu.

Ponúkame:

• prácu s modernými technológiami,

• možnosť osobného rastu

• možnosť pracovať na medzinárodných projektoch

Čo vyžadujeme:

• vôľu učiť sa nové veci

• komunikatívnosť

• kreativitu

• vodičský preukaz „B“

• znalosť aspoň jedného z cudzích jazykov angličtina / nemčina

Pošlite nám svoj životopis a určite vás budeme kontaktovať.

Konzultant pre riadenie výroby

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu Konzultant pre riadenie výroby.

Ideálny kandidát má skúsenosti z oblasti riadenia výroby v niektorom z odvetví ako automotive, zákazková výroba, kusová výroba, sériová výroba alebo farmaceutický priemysel.

Náplň práce:

• Analýzy potrieb a požiadaviek zákazníkov

• Tvorba návrhu riešenia

• Implementácia navrhnutého riešenia

• Poskytovanie podpory zákazníkom

Čo požadujeme?

• Chuť učiť sa nové veci

• Komunikatívnosť

• Flexibilitu

• Znalosť výrobných procesov a výrobnej problematiky

• Vodičský preukaz skupiny „B“

• Znalosť jedného z jazykov angličtina / nemčina

Čo ponúkame?

• Prácu v dynamickom kolektíve

• Prístup k najnovším technológiám

• Možnosť pracovať na zaujímavých projektoch

• Zaujímavé ohodnotenie

• Možnosť osobného rastu


  Junior konzultant

  Prijmeme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu Junior konzultant.

  Ideálny kandidát má chuť pacovať v oblasti poradenstva a poskytovania IT služieb. Má analytické myslenie a chuť profesne rásť. Možné oblasti pôsobenia: financie, kontroling, personalistika, nákupná a skladová logistika, predaj, výroba, projektové riadenie.

  Náplň práce:

  • Podpora skúsenejších kolegov pri analýze potrieb a požiadaviek zákazníkov

  • Implementácia častí navrhnutého riešenia pod dohľadom skúsenejšieho kolegu

  • Poskytovanie podpory zákazníkom

  • Práca na interných projektoch spoločnosti

  • Vzdelávanie sa v pridelenej oblasti

  Čo požadujeme?

  • Chuť učiť sa nové veci

  • Komunikatívnosť

  • Flexibilitu

  • Znalosť výrobných procesov a výrobnej problematiky

  • Vodičský preukaz skupiny „B“

  • Znalosť jedného z jazykov angličtina / nemčina

  Čo ponúkame?

  • Prácu v dynamickom kolektíve

  • Prístup k najnovším technológiám

  • Možnosť pracovať na zaujímavých projektoch

  • Zaujímavé ohodnotenie

  • Možnosť osobného rastu


   Vypracovanie procesných analýz

   V rámci poradenských aktivít Vám vypracujeme procesné analýzy so zameraním na optimalizáciu procesov.  Ponúkame:

   • spracovanie mapy procesov na úrovni popisu jednotlivých činností,
   • identifikáciu duplicitných procesov, činností,
   • vytvorenie prehľadu personálneho, technického a softvérového zabezpečenia procesov,
   • vypracovanie návrhu optimalizačných riešení.

   Optimalizácia procesov údržby

   V rámci poradenských aktivít poskytujeme procesnú analýzu so zameraním na optimalizáciu procesov a činností v oblasti údržby a opráv.

   V rámci týchto služieb sú vykonávané rôzne aktivity podľa potreby projektu so zameraním na optimalizáciu procesov, ako aj optimalizáciu stavov zásob náhradných dielov ako aj dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

   Vybrané aktivity v rámci projektu optimalizácie: 

   • Analýza a popis mapy procesov údržby a súvisiacich logistických procesov na úrovni popisu jednotlivých činností
   • Analýza duplicitných procesov, činností, dokladov 
   • Analýza personálneho, technického a softvérového zabezpečenia procesov
   • Analýza organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
   • Posúdenie primeranosti zásob a ich stavu a rozsahu spotreby podľa časového hľadiska, očakávanej potreby a obrátkovosti zásob
   • Analýza súčasnej klasifikácie zásob, kritických dielov, ležiakov
   • Analýza obstarávania a plánovania obstarávania
   • Komunikácia s príslušnými zamestnancami, fyzická obhliadka pracovísk údržby a opráv, údržbárskych skladov a prevádzok na zistenie skutkového stavu organizácie práce, stavu, rozsahu a evidencií zásob a priestorových možností
   • Návrh optimalizácie procesov údržby a súvisiacich procesov vrátane informačných tokov, personálneho a technického zabezpečenia a odstránenia duplicít
   • Návrh optimalizácie informačného systému podporujúceho optimalizáciu procesov 
   • Návrh na zmenu organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
   • Návrh klasifikácie pre skladové diely (kritické, vysokoobrátkové, nízkoobrátkové, ležiaky…) a zatriedenie jednotlivých dielov a položiek do kategórií
   • Návrh limitov skladových zásob podľa kategórií
   • Návrh systému sledovania doby použiteľnosti jednotlivých dielov v sklade
   • Návrh na elimináciu zásob, zníženie priestorových nárokov a rozsahu manipulácie s tovarom, zlepšujúce využitie informačného systému a poprípade zníženie personálnych nárokov

   Aplikačná a technická podpora pre produkty SAP

   V rámci portfólia našich služieb poskytujeme aj podporu bežiacich systémov zákazníkov. V rámci podpory zabezpečujeme tak aplikačnú, ako aj technickú podporu.


   Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 

   • Analýza prostredia a definovanie požiadaviek na rozšírenie hardvéru
   • Dohľad nad bežiacimi systémami
   • Podpora kľúčových alebo koncových používateľov zákazníka
   • Rozvoj systému (implementácia rozširujúcej funkcionality)
   • Služby podpory s definovanou SLA
   • Komunikácia prostredníctvom helpdesk aplikácie

   Implementácia a upgrade riešení na báze SAP

   V rámci portfólia našich služieb vykonávame aj implementáciu systému SAP S/4 HANA aj s FIORI aplikáciami. Okrem toho poskytujeme naše služby pri upgradoch systémov.
   Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 

   • Analýza prostredia a definovaie požiadaviek na hardvér
   • Analýza vykonateľnosti upgrade (pripravenosť systémov na upgrade)
   • Analýza procesov zákazníka
   • Príprava návrhu riešenia
   • Inštalácia a konfigurácia systému
   • Aktivácia FIORI rozhrania a požadovaných aplikácií
   • Nastavenie prototypu
   • Migrácia dát prostredníctvom migračného kokpitu
   • Testovanie riešenia
   • Príprava nábehu do produktívnej prevádzky
   • Poimplementačná podpora

   Cloudové riešenia na báze SAP produktov

   Spoľahlivé cloudové riešenia sú skvelým nástrojom na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného chodu spoločnosti. Okrem toho šetria investičné náklady a sú v čase škálovateľné podľa potreby.

   Poskytujeme služby pre produkty SAP Private cloud ako aj SAP Public cloud.