JUST 4 USE – Balíčkové riešenia

JUST 4 USE - naše hotové balíčkové riešenia pre optimalizáciu práce so systémom. Aké sú výhody?

Vypracovanie procesných analýz

V rámci poradenských aktivít Vám vypracujeme procesné analýzy so zameraním na optimalizáciu procesov.  Ponúkame:

Optimalizácia procesov údržby

V rámci poradenských aktivít poskytujeme procesnú analýzu so zameraním na optimalizáciu procesov a činností v oblasti údržby a opráv.

Aplikačná a technická podpora pre produkty SAP

V rámci portfólia našich služieb poskytujeme aj podporu bežiacich systémov zákazníkov. V rámci podpory zabezpečujeme tak aplikačnú, ako aj technickú podporu.

Implementácia a upgrade riešení na báze SAP

V rámci portfólia našich služieb vykonávame aj implementáciu systému SAP S/4 HANA aj s FIORI aplikáciami. Okrem toho poskytujeme naše služby pri upgradoch systémov.
Aktivity vykonávané v rámci tejto služby: 

Cloudové riešenia na báze SAP produktov

Spoľahlivé cloudové riešenia sú skvelým nástrojom na zabezpečenie plynulého a predovšetkým bezpečného chodu spoločnosti. Okrem toho šetria investičné náklady a sú v čase škálovateľné podľa potreby.